วัดวังหิน

          มณฑปหลังเก่าประดิษฐานหลวงพ่อโตปางป่าเลไลย์ ที่ได้ย้ายไปประดิษฐานยังมณฑปหลังใหม่ ไม่ไกลกันนัก ท่าจะเห็นพระอุโบสถหลังเก่า ในส่วนหน้าบันประดับด้วยกระเบื้องเคลือบจีน ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะอยุธยา

ค้นหา สามชุก

Copyright 2003-2009 samchuk.in.th . All rights reserved.
System Requirement : Internet Explorer 7.0+, Firefox, Opera, Safari | 1280x800 Resolution | Flash Player 8.0+
Hosted By : Colorpack.net
ขายป้ายสังกะสี