วัดลาดสิงห์

วัดลาดสิงห์

          สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้สร้างวัดนี้ขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่พระสุพรรณกัลยา หลังจากที่พระองค์ทรงทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชา ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็นพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรฐ และพระสุพรรณกัลยาขึ้นไว้เป็นที่เคารพสักการะของบุคคลทั่งไป ที่สำคัญไม่แพ้กัน คือ พระพุทธรูปหลวงพ่อดำที่เคารพของคนในท้องที่มาช้านาน

วัดลาดสิงห์

          สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้สร้างวัดนี้ขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่พระสุพรรณกัลยา หลังจากที่พระองค์ทรงทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชา ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็นพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรฐ และพระสุพรรณกัลยาขึ้นไว้เป็นที่เคารพสักการะของบุคคลทั่งไป ที่สำคัญไม่แพ้กัน คือ พระพุทธรูปหลวงพ่อดำที่เคารพของคนในท้องที่มาช้านาน

          วัดลาดสิงห์ ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านสระ ริมถนนเลียบคลองชลประทาน ที่แยกจากทางหลวงหมายเลข ๓๐๓๘ ประมาณ ๗ กิโลเมตร ระหว่างอำเภอดอนเจดีย์และอำเภอศรีประจันต์ เป็นวัดเก่าแก่เดิมชื่อ “วัดราชสิงห์” มีคำเล่าสืบทอดกันมาว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสร้างวัดนี้ขึ้นมาภายหลัง จากที่ประสบชัยชนะในสงครามยุทธหัตถีและทรงทราบข่าวว่า พระสุพรรณกัลยาที่เป็นตัวประกันอยู่ที่เมืองพม่าถูกประหารชีวิต เป็นการล้างแค้นที่พระมหาอุปราชสิ้นพระชนม์ด้วยพระแสงของ้าว พระองค์จึงทรงสร้างวัดเพื่ออุทิศพระกุศลให้แด่พระสุพรรณกัลยา ปัจจุบันวัดยังมีร่องรอยประวัติศาสตร์ ที่กล่าวถึงคือ “หลวงพ่อดำ” พระพุทธรูปศิลาแลง ปางสะดุ้งมาร (มารวิชัย) เกตุบัวตูม อายุประมาณ ๕๐๐ ปี ภายในบริเวณเป็นที่ประดิษฐานของอนุสาวรีย์ ๓ พระองค์ อันได้แก่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระสุพรรณกัลยา ให้ประชาชนทั่วไปได้กราบไหว้บูชาในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์


View เข้าวัด ไหว้พระ ขอพร ที่สามชุก in a larger map

ค้นหา สามชุก

Copyright 2003-2009 samchuk.in.th . All rights reserved.
System Requirement : Internet Explorer 7.0+, Firefox, Opera, Safari | 1280x800 Resolution | Flash Player 8.0+
Hosted By : Colorpack.net
ขายป้ายสังกะสี