วัดบ้านทึง

วัดบ้านทึง

          ในปี พ.ศ. 2547 นี้ คณะกรรมการเมืองสามชุก ได้วางแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นเพื่อพัฒนาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของสามชุก ให้ดีขึ้น โดยหนึ่งในแผนงานทั้งหมดนั้น ก็คือ “การปรับภูมิทัศน์วัดบ้านทึง” ขึ้น เพื่อให้เป็นอุทยานการศึกษาทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอำเภอ สามชุก

        วัดบ้านทึง ตั้งอยู่ในตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ ตามประวัติเล่าว่า วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าอู่ทอง ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา สมัยนั้นเกิดโรคห่าระบาดอย่างหนัก มีผู้คนล้มตายจำนวนมาก พระเจ้าอู่ทองจึงพาบริวารหนีออกจากเมืองหลวงเดินทางด้วยเกวียน พอมาถึงบ้านทึงแอกเกวียนได้หักลง เลยพากันหยุดซ่อมแซม และรอเป็นเวลาหลายวัน พระเจ้าอู่ทองสั่งให้สร้างวัดขึ้นในบริเวณนี้ 3 แห่งด้วยกัน คือ วัดบางแอก วัดรอ และวัดบ้านทึง กล่าวกันว่าคราวหนึ่งพระเจ้าอู่ทองสั่งให้บริวารไปขอฟางจากชาวบ้านมาให้วัว กิน แต่ชาวบ้านไม่ให้ ต่อมาได้ส่งบริวารไปขอหนังสำหรับผูกแอกเกวียน ชาวบ้านก็ไม่ให้อีก พระเจ้าอู่ทองจึงเรียกชาวบ้านแห่งนี้ว่าพวกบ้านขี้ทึ้ง(บ้านคนขี้เหนียว) เมื่อเวลาเปลี่ยนไปบ้านขี้ทึ้ง ก็เพี้ยนมาเป็น “บ้านทึง” อย่างที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน

        เมื่อประมาณ พ.ศ. 2384 “สุนทรภู่” กวีเอกของเมืองไทย และของโลกได้เดินทางมาเที่ยวเมืองสุพรรณบุรี ความว่าท่านเดินทางมาหาแร่ชนิดหนึ่ง ท่านเรียกว่าปูนมารหรือปูนเพ็ชร เพื่อเอามาแปรธาตุให้เป็นทองคำตามความเชื่อของคนสมัยนั้น ท่านเชื่อว่ามีอยู่ในแขวงเมืองสุพรรณบุรีตอนเหนือ และเป็นที่มาของ “โคลงนิราศสุพรรณ” ผลงานชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งของท่าน

        ตามข้อความที่ปรากฏในโคลงนิราศสุพรรณ บอกว่าท่านสุนทรภู่พักค้างคืนอยู่ที่บ้านทึง ตามคำโคลงว่าอยู่ถึง 5 คืน พบปะชาวบ้านขึ้นบกหาแร่ไปในที่หลาย ๆ แห่ง แล้วก็กลับมานอนค้างที่นี่ และเล่ากันว่าสุนทรภู่ได้เอาแร่มาแปรธาตุที่วัดบ้านทึงแห่งนี้นี่เอง โดยสถานที่ทำการเล่นแปรธาตุก็คือข้างวิหารพระนอนหรือพระไสยาสน์

        ปัจจุบันวัดบ้านทึงอยู่ในสภาพทรุดโทรม ยังต้องมีปรับปรุงซ่อมแซมอีกมาก จึงจะมีสภาพที่สมบูรณ์ แต่ถึงกระนั้นก็ตาม วัดบ้านทึงก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอำเภอสามชุก ซึ่งมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเที่ยวชมอยู่เรื่อย ๆ ภายในบริเวณวัดบ้านทึงมีโบราณวัตถุและโบราณสถานที่สำคัญหลายอย่าง เช่น กุฏิไม้อายุกว่า 100 ปี ประมาณ 10 หลัง พระพุทธรูปปางไสยาสน์หรือพระนอนสมัยอยุธยา วิหารโบราณ และหอไตรเก่าแก่สมัยอยุธยา เป็นต้น นอกจากนี้แล้ววัดแห่งนี้ยังมีความสงบร่มรื่น บริเวณวัดปกคลุมไปด้วยต้นไทรขนาดใหญ่หลายต้น มีนกยูงหลายตัวเดินไปมา บนต้นไม้มีกระรอกอยู่หลายสิบตัว ที่สำคัญที่นี่ยังมี “กระรอกเผือก” ซึ่งหาดูได้ยากอยู่ด้วย

        หากการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดบ้านทึง ที่คณะกรรมการเมืองสามชุกจัดทำขึ้นเสร็จสิ้นลงตามแผนที่วางไว้ วัดบ้านทึงก็จะเป็นวัดที่สะอาด สงบ ร่มรื่น และเป็นอุทยานการศึกษาทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอำเภอสามชุก และจังหวัดสุพรรณบุรีView เข้าวัด ไหว้พระ ขอพร ที่สามชุก in a larger map

ค้นหา สามชุก

Copyright 2003-2009 samchuk.in.th . All rights reserved.
System Requirement : Internet Explorer 7.0+, Firefox, Opera, Safari | 1280x800 Resolution | Flash Player 8.0+
Hosted By : Colorpack.net
ขายป้ายสังกะสี