อำเภอศรีประจันต์

ตลาดเก่าศรีประจันต์บ้านเจ้าคุณ

เที่ยวสุพรรณบุรี >> อำเภอศรีประจันต์

เป็นตลาดค้าส่งในอดีตอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน มีอายุประมาณ ๑๐๐ ปี ห่างจากตัวอำเภอเมืองสุพรรณบุรีไปทางทิศเหนือ ๒๐ กิโลเมตร ตลาดแห่งนี้ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๕๑ รางวัลดีเด่นประเภทแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม ตัวอาคารเป็นห้องแถวไม้สองชั้น

อ่านข้อมูลเพิ่ม: ตลาดเก่าศรีประจันต์บ้านเจ้าคุณ

 

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

เที่ยวสุพรรณบุรี >> อำเภอศรีประจันต์

เป็นสถานที่รวบรวมวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านภาคกลาง มีพื้นที่กว่า ๗๐ ไร่ แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ เช่น หมู่บ้านชาวนาแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย มีลานนวดข้าว คอกควาย โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านเรือนไทยภาคกลาง เรือนแต่ละหลังมีกิจกรรมสำหรับผู้สนใจ เช่น เรือนแพทย์แผนไทย การนวดแผนไทย

อ่านข้อมูลเพิ่ม: หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

   

ค้นหา สามชุก

Copyright 2003-2009 samchuk.in.th . All rights reserved.
System Requirement : Internet Explorer 7.0+, Firefox, Opera, Safari | 1280x800 Resolution | Flash Player 8.0+
Hosted By : Colorpack.net