สวนเฉลิมภัทรราชินีและหอคอยบรรหาร-แจ่มใส

เที่ยวสุพรรณบุรี - อำเภอเมือง

     สวนเฉลิมภัทรราชินี และ หอคอยบรรหาร-แจ่มใส ตั้งอยู่ถนนนางพิม เป็นสวนสาธารณะมีเนื้อที่ ๑๗ ไร่ ในสวนมีสถานที่ต่างๆ ให้แวะชมไม่ว่าจะเป็นหอคอยบรรหาร-แจ่มใส อาคารแสดงผลงานของ ฯพณฯบรรหาร สวนน้ำพร้อมสไลเดอร์ สวนลายไทย สวนนกพิราบ สวนดอกไม้ สนามเด็กเล่น น้ำพุดนตรี สนามออกกำลังกาย ประชาชนนิยมมาเดินเล่นและออกกำลังกายในสวนตอนเย็นๆ เวลากลางคืนจะมองเห็นหอคอยเปิดไฟเป็นจุดเด่นของเมืองสุพรรณบุรี

สวนเฉลิมภัทรราชินี เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันจันทร์ ตามวัน และเวลาดังนี้

     วันอังคาร-ศุกร์ เวลา ๑๐.๐๐-๑๙.๐๐ น.
     วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๑๐.๐๐-๒๐.๓๐ น.
     อัตราค่าเข้า ผู้ใหญ่ ๑๐ บาท เด็ก ๕ บาท

อาคารแสดงผลงานฯ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันจันทร์ตามวันและเวลาดังนี้

     วันอังคาร-ศุกร์ เวลา ๑๓.๐๐-๑๘.๐๐ น.
     วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๑๐.๐๐-๑๘.๐๐ น.

สไลเดอร์และสวนน้ำ เปิดให้บริการทุกวัน เว้นวันจันทร์ตามวันและเวลาดังนี้

     วันอังคาร-ศุกร์ เวลา ๑๕.๐๐-๑๘.๐๐ น.
     วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๑๐.๐๐-๑๘.๐๐ น.

น้ำพุดนตรี และผาน้ำตก เปิดทุกวัน ตามวันและเวลาดังนี้

     วันศุกร์ เวลา ๑๗.๐๐-๑๙.๐๐ น.
     วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
     รอบเที่ยง เวลา ๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ น.
     รอบเย็น เวลา ๑๗.๐๐-๑๙.๐๐ น.

หอคอยบรรหาร-แจ่มใส
ตั้งอยู่ในสวนเฉลิมภัทรราชินี เป็นหอคอยชมวิวแห่งแรก และสูงที่สุดในประเทศไทยมองเห็นโดดเด่นอยู่กลางเมือง มีความสูงถึง ๑๒๓.๒๕ เมตร ฐานกว้าง ๓๐ เมตร การขึ้นเที่ยวชมหอคอย จะมีจุดแวะพักชมวิว ๔ ชั้นที่ ๑ เป็นที่จำหน่ายบัตรและของที่ระลึก ชั้นที่ ๒ เป็นที่จำหน่ายและจุดนั่งชมสวน ชั้นที่ ๓ เป็นร้านจำหน่ายของที่ระลึกและจุดชมตัวเมือง ชั้นที่ ๔ อยู่ในระดับสูงสุด ๗๘.๗๕ เมตร เป็นจุดชมทิวทัศน์ของจังหวัดสุพรรณบุรีโดยรอบ มีกล้องส่องทางไกลบริการ ผนังห้องแสดงภาพวาดสีน้ำมันเกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

หอคอยบรรหาร-แจ่มใส เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันจันทร์ตามวันที่ และเวลาดังนี้

     วันอังคาร-ศุกร์ เวลา ๑๐.๐๐-๑๙.๐๐ น.
     วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๑๐.๐๐-๒๐.๓๐ น.
     อัตราค่าขึ้นชม (ก่อน ๑๘.๐๐ น.) ผู้ใหญ่ ๓๐ บาท เด็ก ๑๕ บาท
     อัตราค่าขึ้นชม (หลัง ๑๘.๐๐ น.) ผู้ใหญ่ ๔๐ บาท เด็ก ๒๐ บาท


ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๓๕๕๒ ๒๗๒๑, ๐ ๓๕๕๒ ๔๐๖๐-๔ และสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โทร. ๐ ๓๕๕๑ ๑๙๘๗, ๐ ๓๕๕๑ ๑๐๒๑ โทรสาร ๐ ๓๕๕๒ ๒๙๗๓

ข้อมูลจาก : www.suphan.net


ดู สวนเฉลิมภัทรราชินีและหอคอยบรรหาร-แจ่มใส ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ค้นหา สามชุก

แผนที่ท่องเที่ยว อ.เมือง

Copyright 2003-2009 samchuk.in.th . All rights reserved.
System Requirement : Internet Explorer 7.0+, Firefox, Opera, Safari | 1280x800 Resolution | Flash Player 8.0+
Hosted By : Colorpack.net