สามชุก ลมหายใจแห่งอดีต

         ตลาดสามเพ็ง หรือตลาดสามชุกเจริญเติบโตมาโดยตลอด เป็นเสมือนอวัยวะสำคัญของชุมชนชาวอำเภอสามชุก มีความเป็นอยู่ในลักษณะผสมผสานระหว่าง ชาวไทยและชาวจีน ตัวตลาดมีลักษณเป็นอาคาร แบบห้องแถวไม้เป็นส่วนใหญ่ มีทางเดินเป็นซอยอยู่ ระหว่างแถวอาคาร มีทั้งหมด 4 ซอย หัวซอยด้านริมแม่น้ำสุพรรณจะมีห้องแถวปลูกหันหลัง ให้แม่น้ำ มีซอยคั่นและมีช่องว่างเว้นเป็นทางลงไปยังแพท่าเทียบเรือเป็นระยะ ๆ
         ปัจจัยที่เกื้อหนุนตลาดสามชุก ให้มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง คือชุมชนหลักที่เป็นลูกค้าของตลาดสามชุกนอกเหนือไปจากที่ตั้งของตลาด อยู่ติดกับที่ว่าการอำเภอ ซึ่งเป็นศูนย์ราชการที่ประชาชนต้องมาติดต่ออยู่อย่างต่อเนื่องแล้ว ในปี พ.ศ. 2478 ได้มีการก่อสร้างโครงการชลประทานสามชุกขึ้น เป็นโครงการในลักษณะทดและส่งน้ำ โดยสร้างเป็นประตูระบายน้ำ และประตูเรือสัญจร(ชาวบ้านเรียกกันว่า "อ่างเรือ") กั้นลำน้ำสุพรรณที่หมู่ที่ 3 ตำบลสามชุก สำนักงานโครงการตั้งอยู่เหนือตลาดสามชุกไปประมาณ 3 กิโลเมตร โครงการดังกล่าวก่อให้เกิดชุมชนใหม่ นาดใหญ่ ที่มีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจ ช่วยกระตุ้นให้ตลาดสามชุกมีศักยภาพขึ้นมาก ประกอบกับเรือ ที่สัญจรไปมา บางส่วนจะต้องจอดรอเพื่อสลับผ่าน ประตูเรือสัญจร ตลาดสามชุก จึงเป็นหนึ่งในจุดแวะพัก ที่ขึ้นชื่อมากแห่งหนึ่งของลำน้ำท่าจีน
         ในปี พ.ศ. 2499 มีการระดมทุนตั้งโรงงานน้ำตาลทรายขึ้นที่ บ้านบางขวาก เป็นโรงงานผลิตน้ำตาลทรายขาวพิเศษ แห่งแรกของประเทศไทย โรงงานดังกล่าว เป็นอีกปัจจัยที่ทั้งช่วยกระตุ้น และยกระดับสภาพเศรษฐกิจของ อำเภอสามชุก ขึ้น อานิสงส์นั้นก็ตดมายังตลาดสามชุดโดยปริยาย
         การคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นการสัญจรไปมา หรือ ขนส่งสินค้าทั้งภายในท้องถิ่นและต่างถิ่นใช้ทางน้ำ โดยมีแม่น้ำสุพรรณเป็นเส้นทางหลัก มาโดยลำดับ จนกรทั้งช่วงทศวรรษ 2510 การคมนาคมทางบกเริ่ม เข้ามามีบทบาทและมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั้งในปัจจะบันการคมนาคมทางน้ำ แทบจะไม่มีบทบาท หลงเหลือให้เห็น ซึ่งปัจจัยดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของชาวสามชุก รวมทั้งบรรยากาศของสามชุก

Samchuk, Breath of the Pass
         Samchuk Market is a mixture of Thai and Chinese ancestry with physical characteristics similar to that of rows of shop houses separated by four sois(lanes)
         Elements that support Samchuk Market to bring about a continuance of development and serve as a platform to the place, were organized in 2478. The irrigation system of Samchuk was constructed, firstly by installing a floddgate and route for boats (locals call it "Boat basin"). A blockade was then set in Suphan Moo 3 of Samchuk district, creating a new community of significant size with economic potential. The gate for the boats supplying the market is one of the more popular stopovers on the Ta Jeen River. Included is a sugarcane factory in Baan Bang Kwak that was established in 2499. This particular sugarcane factory was one of the first of its kind in Thailand, and was a positive factor in boosting and raising the economic activity of Amphoe Samchuk.
         Then in year 2510, land transportation, which is evident today, was stepped up due to continuing development and this eventually tool over the means of water transport.

ค้นหา สามชุก

Copyright 2003-2009 samchuk.in.th . All rights reserved.
System Requirement : Internet Explorer 7.0+, Firefox, Opera, Safari | 1280x800 Resolution | Flash Player 8.0+
Hosted By : Colorpack.net
ขายป้ายสังกะสี