เรือล่องแม่น้ำที่สามชุก

    จากการที่สามชุกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตลาดเก่าริมแม่น้ำสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคทางน้ำแหล่งแลกเปลี่ยนสินค้าที่รุ่งเรืองในอดีตทำให้ผู้มาเยือนอยากรับบรรยากาศนั่งเรือชมแม่น้ำกันบ้าง โดยขึ้นเรือที่ท่าน้ำตลาดสามชุก เรือจะพาท่านชมภูมิทัศน์ทางเหนือ พบกับบ้านเรือนริมน้ำ ที่ยังมีร่องรอย ท่าลงสินค้า  ท่าถ่าน  ท่าข้าว โรงสี จนถึงเขื่อนชลมาร์ดพิจารณ์ที่ใช้เวลาก่อสร้างถึง 20 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสด็จมาทำพิธีเปิดเมื่อ 20 กันยายน 2498 ประทับแรมที่นี้ 1 คืน พร้อมการเยี่ยมเยียนราษฎร์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างมิรู้ลืมของชาวสามชุก
    เรือจะย้อนลงใต้ผ่านตลาด ล่องแม่น้ำไปถึงวัดสามชุก ซึ่งเป็นวัดสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย มีโบราณวัตถุมากมายสะสมเป็นพิพิธภัณฑ์ ดูแลรักษาโดย พระภิกษุสงฆ์ในวัด แหล้งเรียนรู้ อบรมประชาชน เยาวชน มีค่ายอบรมตลอดปี และจุดที่วัดสามชุก มีตลาดซึ่งเป็นบ้านเรือนริมน้ำเรียงรายสองฟากฝั่ง เป็นตลาดสามชุกแห่งแรก มีหลักฐานคือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแหล่งรวมใจตรงข้ามวัดที่ยังคงอยู่ ก่อนจะเกิดตลาดแหล่งที่ 2 ที่บ้านสามเพง ในรัชการที่ 5 ถึงปัจจุบัน


    วัดสามชุกและชาวชุมชน จึงได้จัดหาเรือเพื่อบริการนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมวัดทางน้ำ 3 ลำ โดยไม่ได้กำหนดราคาค่าโดยสาร ถ้าประสงค์จะช่วยค่าบริการ
ค่าน้ำมันและดูแลซ่อมแซมเรือบ้าง ก็ใส่ตู้บริจาคในเรือได้ตามความพอใจ หรือจะขึ้นเรือฟรีก็ได้ ไม่ว่ากัน ชาววัดอยากมีส่วนร่วมในการสร้าง "สีสัน" ให้แก่สามชุก
ตลาดร้อยปีกับวัดสามชุกให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ดีขึ้นบ้าง
    1. เรือวัดสามชุก ฟรี หรือบริจาคตามอัธยาศัย
    2. เรือ คุณมนูญ ขาววิเศษ ค่าบริการ 59 บาท
    3. เรือ นายเชง คุณเข็ม เรือนสาคร ค่าบริการ 59 บาท หรือเหมาจ่าย ตามแต่ตกลงกัน
    ใช้เวลาในการเดินเรือ 30 นาที - 1 ชั่วโมง


Copyright 2003-2009 samchuk.in.th . All rights reserved.
System Requirement : Internet Explorer 7.0+, Firefox, Opera, Safari | 1280x800 Resolution | Flash Player 8.0+
Hosted By : Colorpack.net
ขายป้ายสังกะสี