ร้านขายยาจีน

ฮกอันโอสถ ร้านขายยาคนจีนเก่าแก่
เลขที่ 319 หมู่ 2 ซอย 3 กว่าจะเป็นฮกอัน ตั้งแต่สมัย
บรรพบุรุษ เมื่อประมาณ 70 กว่าปีมาแล้ว นายเสี่ยง แซ่เตีย หมอยาจีนชาวแต้จิ๋ว ล่องเรืออพยพจากเมืองจีนแผ่นดิน ใหญ่ เข้ามาทำมาหากินอยู่ที่บ้านแพน คลองเจ้าเจ็ด พระนครศรีอยุธยา ไม่นานนักก็ล่องเรือตามแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเปิดร้าน “ฮกอันโอสถสถาน” ขายยา ในตลาดสามชุก นายเสี่ยงเป็นทั้งหมอยาจีน และยาไทย มีภรรยาชื่อ ม่าป๋อจู แซ่อึ๊ง

บรรยากาศ ภายในร้านอบอวล ด้วยยาโอสถสมุนไพร นับพันๆ ชนิด มีดหั่นยาโบราณเครื่อง ชั่ง ลิ้นชักใส่ยา ลูกคิดและครกตำยา ส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือตั้งแต่สมัยคุณพ่อ

ลูกสาวของนายเสี่ยง คือคุณสุนิภา เหลืองศรีดี (เล็ก) เกิดที่สามชุก เรียนที่โรงเรียนนิกรนรราษฎร์ศึกษาลัยและ
โรงเรียนสามชุก เป็นผู้ที่มีความรู้สืบทอดตำรายาไทยโบราณจากคุณพ่อ อาศัยการคัดลอกตำราตัวยาต่างๆ ใช้
การ ท่องจำและความชำนาญในการจัดยาตามตำราและใบ สั่งยาแพทย์โบราณที่สั่งสมมาในชีวิต ขณะเดียวกันก็ปรับตัวเข้ากับการรักษาของแพทย์สมัยใหม่ มีดหั่นยาสมุนไพร อายุกว่า 70 ปี

Copyright 2003-2009 samchuk.in.th . All rights reserved.
System Requirement : Internet Explorer 7.0+, Firefox, Opera, Safari | 1280x800 Resolution | Flash Player 8.0+
Hosted By : Colorpack.net
ขายป้ายสังกะสี